Onze Rol

Als u een koper bent van een project welk wij begeleiden, wensen wij u allereerst graag proficiat met uw aankoop. We hopen dat uw nieuwe stek snel een warme thuis mag worden. 

Om te zorgen dat het bouwtraject zo soepel mogelijk verloopt, werden wij aangesteld om uw klantenbegeleider te zijn. Wij zullen u begeleiden bij de te maken keuzes om de afwerking van uw woonst naar uw eigen wensen te kunnen invullen, binnen de mogelijkheden van het project. Wij zullen ook alle communicatie verzorgen tussen u enerzijds en de aannemers anderzijds, om er zo voor te zorgen dat alles afgewerkt wordt zoals overeengekomen werd. Meer bepaald zijn wij aangesteld om het contact tussen u en de verschillende aannemers optimaal te laten verlopen met betrekking tot de wijzigingen, meerwerken en keuzes.

Onze taak bestaat erin om de door u gevraagde wijzigingen tijdig over te maken aan de aannemers, die op hun beurt zorgen voor een correcte uitvoering van de plannen die door u werden getekend voor akkoord. Om dit tijdig te kunnen doen is het natuurlijk van belang dat u ook tijdig uw keuzes maakt. Wij gaan u begeleiden in dit proces.

De communicatie omtrent uw keuzes en voorkeuren gebeurt systematisch en enkel tussen u en ons, en dus niet rechtstreeks tussen u en de aannemer, of tussen u en de bouwheer. Dit is essentieel voor de goede coördinatie, alle informatie moet centraal beheerd kunnen worden. Wij zijn niet de coördinator van de uitvoering op de werf, hierdoor hebben wij geen zicht op de dagdagelijkse voortgang van de werken. 

Het Traject

Het traject klantenbegeleiding zal bestaan uit 4 projectfases;

  • Ruwbouw
  • Technieken
  • Afwerking
  • Opvolging tot aan de voorlopige oplevering

Voor de eerste 3 projectfases zal er telkens een contactmoment voorzien worden tussen u en de klantenbegeleider, waarop de keuzes worden vastgelegd. Wij zullen jullie uitnodigen voor deze contactmomenten.

Ongetwijfeld zit u al te popelen om aan de slag te gaan in uw woonst. U zal van ons een brochure krijgen met meer uitleg over de mogelijkheden en beperkingen. Het is interessant als u als voorbereiding naar de contactmomenten toe al wat ideeën en vragen klaar heeft. Op die manier kan uw woonst nog beter op uw noden aansluiten. Wij gaan jullie hier uiteraard in bijstaan.