Bouwmanagement

Onze core-business is het realiseren van bouwprojecten in elk van zijn deelaspecten, in opdracht van algemeen aannemers of project- ontwikkelaars. Wij zijn zelf geen aannemer, wij zijn projectmanagers. Wij streven ernaar dat uw project uitgevoerd wordt, op tijd, binnen budget en volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten.

Bemiddeling en Advies

Ook wanneer uw bouwproject is vastgelopen, of wanneer u ander advies nodig heeft, kan MasKo u van dienst zijn. Met onze ervaring in de sector kunnen wij bij geschillen de bemiddelaar zijn tussen beide partijen, om het project op de kortst mogelijke tijd terug vlot te trekken. Heeft u advies nodig bij beslissingen of keuzes, ook dan kan u op ons rekenen.

Klantenbegeleiding

Bij residentiële bouwprojecten komt tegenwoordig vaak een aspect van klantenbegeleiding te pas, om de kopers onder de Wet Breyne op de juiste manier te begeleiden, en dit zodat de tijdigheid van keuzes en de juiste informatiedoorstroom gegarandeerd blijft. MasKo is sinds meer dan 10 jaar thuis in deze materie en kan u – aannemer of ontwikkelaar – hier dan ook optimaal in bijstaan.

Uw Visie,

    Onze Ambitie

Wij houden niet van gedoe, net zoals u waarschijnlijk. Bij de uitvoering van onze projecten heeft klantvriendelijkheid dan ook onze hoogste prioriteit. Wij willen samen met onze klanten op een positieve manier het project tot een goed einde brengen. Geen gezeur of gemaar, geen strikt afgewogen minimumondersteuning. Wij staan langs u en gaan met u, de hele weg!